Списък на разрешителните документи

Списък на разрешителните документи по управление на отпадъците, издадени от РИОСВ - Плевен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор РИОСВ - Плевен
Отговорник по поддръжка Мария Кръстева
Last Updated март 20, 2018, 15:33 (Europe/Sofia)
Създаден март 20, 2018, 14:02 (Europe/Sofia)