Списък на одобрените предприятия за храни извън Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС

Списък на одобрените предприятия за храни от животински произход, които не са обект на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕЕС, регистрирани на територията на Република България

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник food.bfsa.bg
Автор Анастасия Попниколова
Отговорник по поддръжка Анастасия Попниколова
Версия 1
Last Updated януари 14, 2019, 11:31 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2016, 10:46 (Europe/Sofia)