Списък на имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл. 37и, ал.3 от ЗСПЗЗ

Списък на Имоти - публична общинска собственост с НТП - пасище, мера, ливада от Общински Поземлен Фонд на Община Раднево за индивидуално ползване - публикувано на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017 - 2018 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Геновева Иванова
Last Updated май 12, 2017, 09:34 (Europe/Sofia)
Създаден март 24, 2017, 15:29 (Europe/Sofia)