Списък на изпълнители по договори за обществени поръчки

Списък на изпълнители по договори за обществени поръчки, включително по договори, сключени чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Портал за обществени поръчки
Автор Сашка Иванова
Отговорник по поддръжка Сашка Иванова
Last Updated април 22, 2016, 00:59 (Europe/Sofia)
Създаден юли 10, 2015, 16:24 (Europe/Sofia)