Списък на лицата, на които са издадени разрешителни за ползване на дървесина

Посочени са имената на физическите лица, на които, съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, през 2017 г. от Дирекция "Национален парк Централен Балкан" са издадени разрешителни за ползване на дървесина в рамките на поддържащите и възстановителните дейности на територията на Национален парк Централен Балкан

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Павлина Рачева
Отговорник по поддръжка Павлина Рачева
Last Updated декември 29, 2017, 15:12 (Europe/Sofia)
Създаден декември 29, 2017, 15:09 (Europe/Sofia)