Списък на лицензираните оценители

Списък на лицензирани оценители и фирми, с които Столична община е подписала Рамков договор за изготвяне на пазарни оценки за имоти

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/register-license-appraiser
Версия 2.0
Last Updated ноември 21, 2017, 10:09 (Europe/Sofia)
Създаден юни 27, 2016, 16:50 (Europe/Sofia)