Списък на лицата,придобили квалификация по чл.21,ал.1 от ЗЕВИ

http://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci Монтажници на съоръжения за биомаса,слънчеви топлинни инсталации,термопомпи и повърхностни геотермални системи

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.seea.government.bg/bg/spisaci/2-uncategorised/9365-2-5-spisaci
Автор АУЕР
Отговорник по поддръжка Маргарита Гигова
Last Updated април 10, 2018, 09:44 (Europe/Sofia)
Създаден април 12, 2016, 12:35 (Europe/Sofia)