Списък на лекари и лекари по дентална медицина, притежаващи разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти

Списъкът е на лекари и лекари по дентална медицина, на които РЗИ - Плевен е издала разрешение за съхраняване и продажба на лекарствени продукти, по реда на Раздел ІІ от Наредба № 5 от 6 юли 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор РЗИ - Плевен
Отговорник по поддръжка Александрина иванова
Last Updated януари 24, 2018, 15:24 (Europe/Sofia)
Създаден юни 28, 2016, 14:06 (Europe/Sofia)