Списък на лечебните заведения с над 50 на сто държавно участие

Списък на лечебните заведения с над 50 на сто държавно участие (последна актуализация 06.10.2016 г.)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 25, 2016, 11:32 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 25, 2016, 10:31 (Europe/Sofia)