Лечебни заведения, сключили договор в 2018г. с Център за асистирана репродукция за извършване на дейности по асистирана репродукция, заплащани от ЦАР

Лечебни заведения, сключили договор в 2018г. с Център за асистирана репродукция за извършване на дейности по асистирана репродукция, заплащани от ЦАР

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Център за асистирана репродукция
Автор Д-р Надежда Пищачева
Отговорник по поддръжка Д-р Надежда Пищачева
Версия 2018
Last Updated ноември 1, 2018, 11:17 (Europe/Sofia)
Създаден май 18, 2016, 11:32 (Europe/Sofia)