Списък на сертифицираните балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

Съгласно чл. 166, ал.6, от Закона за туризма в Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за сертифицираните балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp
Автор Петър Градинаров
Отговорник по поддръжка Петър Градинаров
Версия 1.0
Last Updated януари 10, 2019, 15:15 (Europe/Sofia)
Създаден април 4, 2018, 11:22 (Europe/Sofia)