Списък на сертификати на лица, отговорни за поддръжката на жп превозни средства

Списък на сертификати на лица, отговорни за поддръжката на жп превозни средства

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Иван Стойков
Last Updated март 20, 2017, 12:07 (Europe/Sofia)
Създаден май 26, 2016, 15:37 (Europe/Sofia)