списък на второстепенните разпоредители

списък на второстепенните разпоредители с бюджет при Община Каспичан.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://kaspichan.org/upload-files/publichen_registyr/spisak_vt_razporediteli.xlsx
Last Updated октомври 24, 2017, 08:27 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 24, 2017, 08:25 (Europe/Sofia)