Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в община Брезник

второстепенните разпоредители с бюджет

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.breznik.info
Автор Милва Тренчева-Огнянова
Отговорник по поддръжка Маргарита Петкова
Last Updated февруари 19, 2018, 13:30 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 15:56 (Europe/Sofia)