Списък на външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП

Списък на външни експерти за участие в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Портал за обществени поръчки
Автор Сашка Иванова
Отговорник по поддръжка Сашка Иванова
Last Updated април 22, 2016, 00:59 (Europe/Sofia)
Създаден юли 9, 2015, 16:00 (Europe/Sofia)