Списък на възложителите

Списък на възложителите, които са изпращали информация за вписване в Регистъра на обществените поръчки или базата данни с публични покани.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Портал за обществени поръчки
Автор Сашка Иванова
Отговорник по поддръжка Сашка Иванова
Last Updated април 22, 2016, 00:59 (Europe/Sofia)
Създаден юли 9, 2015, 15:40 (Europe/Sofia)