Списък с териториалните поделения на Централен регистър на особените залози - акт. към 08.06.2018 г.

Списък с териториалните поделения на Централен регистър на особените залози в страната, в които могат да бъдат заявени административни услуги

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.justice.government.bg/98/
Автор Даниела Иванова
Отговорник по поддръжка Даниела Иванова
Версия 1.0
Last Updated юни 8, 2018, 21:00 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 7, 2016, 15:26 (Europe/Sofia)