Списък с проверени лица

Списък с проверени лица за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Публикуваните данни са съобразени със Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и със Закона за защита на личните данни.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://comdos.bg/
Отговорник по поддръжка Гюрсел Салим
Версия 1.0
Last Updated октомври 22, 2018, 09:59 (Europe/Sofia)
Създаден януари 4, 2016, 13:47 (Europe/Sofia)