Специализирани малки обекти за дестилиране и МОВ Ян

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/smallWineProducers

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/smallWineProducers
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 10.0
Last Updated януари 24, 2018, 11:31 (Europe/Sofia)
Създаден януари 24, 2018, 11:31 (Europe/Sofia)