Специален регистър на колективните трудови договори на отраслово/браншово равнище

Специален публичен регистър на колективните трудови договори на отраслово/браншово равнище

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Крум Добрев
Last Updated април 21, 2017, 13:53 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2016, 13:27 (Europe/Sofia)