Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на община Никола Козлево

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства на община Никола Козлево

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мешуря Мехмед
Отговорник по поддръжка Петър Димитров
Версия 1,1
Last Updated декември 7, 2018, 15:09 (Europe/Sofia)
Създаден юли 13, 2017, 13:47 (Europe/Sofia)