Регистър на ЦПЛР и ЦСОП в област Бургас за уч. 2017/2018 година

Регистър на центровете за подкрепа на личностното развитие и центрове за специална образователна подкрепа, на територията на област Бургас

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка инж. Анелия Керенска
Last Updated октомври 23, 2017, 12:04 (Europe/Sofia)
Създаден юли 4, 2016, 11:32 (Europe/Sofia)