РЕГИСТРЪР НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ. ...

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/d0463d83-0de2-42e8-be06-fb89fcf26338/resource/5360bca9-7a2a-4b2f-90a9-6be1eecfe885/download/.csv

РЕГИСТРИРАНИ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ЗУЕС ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

There are no views created for this resource yet.

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване ноември 3, 2017
Създаден септември 26, 2017
Формат .xls
Лиценз Creative Commons Некомерсиален лиценз (Всичко)
createdпреди 12 месеца
format.xls
id5360bca9-7a2a-4b2f-90a9-6be1eecfe885
last modifiedпреди 11 месеца
on same domain1
package idd0463d83-0de2-42e8-be06-fb89fcf26338
revision ided75524a-cb2b-4be5-9be6-e0c92eb5b228
stateactive
url typeupload