РЕГИСТРИРАНИ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ЗУЕС в ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Сдружения на собствениците в режим на етажна собственост в Община Кюстендил, актуален към 09.2017 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Кристина Петрова
Last Updated ноември 14, 2017, 09:03 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 10:46 (Europe/Sofia)