Списък на фирмите, получили разрешение за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС, превозващи определени опасни товари (КТП - V категория) и продължаване срока на валидност на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари

Списък на фирмите, получили разрешение за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС, превозващи определени опасни товари (КТП - V категория) и продължаване срока на валидност на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rta.government.bg/images/Image/registri/permitsCategoryV.html
Версия 1
Last Updated септември 13, 2018, 15:08 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2016, 16:22 (Europe/Sofia)