Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания подържан съгласно НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СТРУМЯН / Наредбата е приета с Решение № 523 от Протокол №39/31.07.14 год./

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Владимир Стоев
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated септември 29, 2017, 14:23 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2017, 15:36 (Europe/Sofia)