Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към община Девин

Списък на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Девин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 2, 2017, 11:06 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 2, 2017, 10:45 (Europe/Sofia)