брой на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес към 14.09.2016г.(включително)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 20, 2017, 09:48 (Europe/Sofia)
Създаден септември 17, 2016, 14:13 (Europe/Sofia)