Брой на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес към 14.03.2017г.(включително)

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated март 20, 2017, 11:25 (Europe/Sofia)
Създаден март 20, 2017, 11:25 (Europe/Sofia)