Списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията

Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз на основание чл. 12, т. 4 от Закона за съсловната организация на магистър- фармацевтите обнародва списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://bphu.bg/19_%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0.htm
Автор Светослав Крумов
Отговорник по поддръжка Светослав Крумов
Last Updated ноември 22, 2016, 11:15 (Europe/Sofia)
Създаден май 20, 2015, 13:14 (Europe/Sofia)