Регистър на военните паметници

Регистър на военните паметници на територията на община Вълчедръм. Регистърът се води от Областна комисия "Военни паметници" към Областен управител на област Монтана, съгласно чл.7, т.3 от Закона за военните паметници. http://www.oblastmontana.org/add/REGISTAR%20-%20VOENNI%20PAMETNITSI.pdf

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.oblastmontana.org/add/REGISTAR%20-%20VOENNI%20PAMETNITSI.pdf
Отговорник по поддръжка Даниела Минкова
Last Updated ноември 20, 2017, 17:17 (Europe/Sofia)
Създаден септември 7, 2017, 15:03 (Europe/Sofia)