Бюджет 2018 г.

Бюджет 2018 г., приет с протоколно решение № 37 /30.01.2018 г. на Общински съвет – Бургас. Информацията включва: Макрорамка, Приходи държавна дейност, Разходи държавна дейност, Приходи общинска дейност, Разходи общинска дейност. Актуална информация може да бъде проследена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/1294

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.burgas.bg/bg/info/index/1294
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated февруари 12, 2018, 14:58 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 12, 2018, 14:56 (Europe/Sofia)