Бюджет - данни за бюджета и разходването му в община Асеновград

Регистърът съдържа план за съответните години, отчет за първо полугодие и годишен отчет-общо и по държавни дейности, местни дейности и дофинансиране

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated октомври 2, 2018, 15:39 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 16:28 (Europe/Sofia)