Бюджет - данни за бюджета и разходването му в община Асеновград

Регистърът съдържа отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за периодите описани в ресурсите.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated май 14, 2018, 15:47 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 16:28 (Europe/Sofia)