ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2016 година

ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ІV И V-та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗИНЦА ПРЕЗ 2016 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 29, 2017, 13:28 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 13:28 (Europe/Sofia)