База данни за местонахождението и капацитeта на обектите за съхранение на зърно – по области

База данни за местонахождението и капацитeта на обектите за съхранение на зърно – по области

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Владислав Костадинов
Last Updated юли 4, 2018, 12:31 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 18:02 (Europe/Sofia)