ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на актовете за одобряване на устройствени планове и измененията им

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 4, 2018, 16:04 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 4, 2018, 16:03 (Europe/Sofia)