Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на община Вълчедръм

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.valchedram.com/section-169-etazhna_sobstvenost.html
Автор Златка Такова
Отговорник по поддръжка Даниела Минкова
Last Updated октомври 26, 2017, 15:31 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 14:27 (Europe/Sofia)