Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Нели Ценова
Отговорник по поддръжка Десислава Гешева
Last Updated октомври 3, 2017, 13:52 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2017, 13:48 (Europe/Sofia)