Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юни 7, 2018, 09:44 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 10:05 (Europe/Sofia)