Регистър на актовете за одобряване на ПУП 2017

Регистър за 2017 г. на актовете за одобряване на Подробни устройствени планове

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Елена Симеонова
Отговорник по поддръжка Елена Симеонова
Last Updated януари 10, 2019, 08:53 (Europe/Sofia)
Създаден януари 9, 2019, 13:33 (Europe/Sofia)