АЛД, освободени от задължение за регистрация

URL адрес: http://opendata.government.bg/dataset/b07f9896-ab37-46b1-b128-47a79a030898/resource/f42c53b7-f685-4d42-bb57-817829bfdda7/download/aldosvobodeni01122017.csv

Списъкът съдържа следните полета - код по БУЛСТАТ/ЕИК (когато АЛД е физическо лице, ЕГН е заменено с „xxxxxxxxxx“); име на администратора на лични данни; вид субект.

Внедряване

Допълнителна информация

Поле Стойност
Последно обновяване декември 5, 2017
Създаден декември 5, 2017
Формат CSV
Лиценз Creative Commons CCZero
createdпреди 5 месеца
datastore active1
formatCSV
has views1
idf42c53b7-f685-4d42-bb57-817829bfdda7
last modifiedпреди 5 месеца
on same domain1
package idb07f9896-ab37-46b1-b128-47a79a030898
revision id42342735-12db-4317-8a7f-c2685e397d0d
stateactive
url typeupload