Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоростта

Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за ограничаване на скоростта. Списъкът е актуален към 29. 09. 2016г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rta.government.bg/index.php?page=montajinastroika_ogranichiteli
Версия 1
Last Updated септември 29, 2016, 11:12 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2016, 11:07 (Europe/Sofia)