Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж на територията на община Несебър актуален към 31.12.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 15, 2019, 09:05 (Europe/Sofia)
Създаден август 6, 2018, 14:51 (Europe/Sofia)