Регистър Общинска собственост

Това е регистър на имотите общинска собственост. Регистърът на адрес http://strumyani.org/webreg/Registers/OBSHTSOBSTV се актуализира ежедневно. В него са включени всички имоти, за които има издадени Акт за общинска собственост. Част от него са и селскостопанските земи отдадени под наем/аренда/

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://strumyani.org/webreg/Registers/OBSHTSOBSTV
Автор Албена Комитова
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated февруари 28, 2018, 11:58 (Europe/Sofia)
Създаден май 19, 2016, 06:43 (Europe/Sofia)