Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари

Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоза на опасни товари. Списъкът е актуален към 02. 05. 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rta.government.bg/index.php?page=firmi_kursove_adr
Версия 1
Last Updated май 2, 2017, 14:33 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2016, 15:45 (Europe/Sofia)