РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

извадка от Националния регистър на НКЦ, поддържан от Националния институт за недвижимо културно наследство

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 6, 2017, 09:18 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2017, 09:17 (Europe/Sofia)