Списък на превозвачите и лицата, извършващи обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари

Списък на превозвачите и лицата, извършващи обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари. Списъкът е актуален към 02. 05. 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rta.government.bg/images/Image/registri/spravka-riskovi-kategorii-022016.pdf
Версия 1
Last Updated май 2, 2017, 14:05 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2016, 15:58 (Europe/Sofia)