Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общински съвет Струмяни

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Юлияна Трендафилова
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated ноември 16, 2017, 16:53 (Europe/Sofia)
Създаден септември 21, 2017, 15:43 (Europe/Sofia)