Регистър на издадените разрешителни за водовземане към 31.12- 2017 г.

РЕГИСТЪР на издадените разрешителни за водовземане на минерална вода, от находище "Беденски бани", Община Девин

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 22, 2018, 10:39 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 22, 2018, 10:26 (Europe/Sofia)