Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Струмяни

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Даниела Погорска
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated септември 28, 2017, 16:58 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 16:57 (Europe/Sofia)